నూజివీడు వీణ తయారీ నిపుణునికి అక్కినేని అవార్డ్ | Nuzvid Veena Maker got Award

నూజివీడు వీణ తయారీ నిపుణునికి అక్కినేని అవార్డ్ | Nuzvid Veena Maker got Award

September 28, 2018 Off By nuzvidthemangocity

నూజివీడు వీణ తయారీ నిపుణులైన షేక్ మాబు గారు కొన్ని రోజుల క్రితమే ప్రపంచంలోని అతి చిన్న వీణ తయారు చేసి గిన్నిస్ బుక్ ఆఫ్ రికార్డ్స్ లో స్ధానం సంపాదించారు.

ఆయన ప్రతిభకు ఇంకొక పురస్కారం రావడం ఎంతో హర్షణీయం

 😊💐

228 total views, 3 views today