నూజివీడు – పచ్చని అందాల కొలువు

నూజివీడు – పచ్చని అందాల కొలువు

July 8, 2019 Off By nuzvidthemangocity

నూజివీడు అంటే టక్కున గుర్తొచ్చేది తీయ్యని మామిడి. నూజివీడు చుట్టూ పక్కన ప్రదేశాలు అన్ని మామిడి చెట్లు తో అందరికి స్వాగతం పలుకుతాయి. విజయవాడ నుంచి వచ్చే వారికీ నూజివీడు రాగానే అదొక తెలియని ఆనందం మరియు ప్రశాంతత. అందుకు ముఖ్య కారణం మన నూజివీడు యొక్క పచ్చదనం.


నూజివీడుకు ఎటు వైపు వెళ్లిన ఎంతో పచ్చగా పలకరించే చెట్లు, చల్లని గాలులు, పిల్ల కాలువలు మరియు మధుర మామిడి రసాలు. అందుకే ఉద్యోగం కోసం వేరే ఊరు వెళ్లిన వారంతా అపుడపుడు నూజివీడు వస్తు ఈ చెట్ల ఆత్మీయతని పొందుతూ ఉంటారు.
ఈ పచ్చదనం ఇలాగె పది కాలాల పాటు ఉండేలా చూడటం అందరి బాధ్యత.

41 total views, 3 views today